Workshop robots en ethiek

Onderwerpen tijdens deze workshop robots en ethiek zijn de inzetbaarheid van robots in ons leven als het gaat om wonen, zorg en onderwijs. We behandelen de impact van nieuwe technologieën. In hoeverre willen we de zorg overlaten aan een robot, waar kunnen robots ondersteunend werken en welke taken nemen ze volledig over?

Blik op de toekomst

Het aantal robots en technologieën in ons leven zal toenemen. Maar wat betekent dat voor mensen, organisaties en de maatschappij? Wat verwachten we van robots in de toekomst en welke robots zijn er nu al beschikbaar? Welke taken willen we dat er overgenomen worden. Is er een maatschappelijke noodzaak die ons dwingt om robot technologie te gebruiken? Veel mensen beseffen zich niet dat er op dagelijkse basis al veel robots worden gebruikt, zowel thuis als in het bedrijfsleven. Maar tot hoever willen we gaan?

Voor wie

De workshop “robots en ethiek” is gericht op organisaties die in de nabije toekomst te maken gaan krijgen met de inzet van robots binnen haar dienstverlening. Onbekendheid, angst, het nieuwe werken zorgen bij medewerkers vaak voor onrust. Het betrekken van medewerkers bij innovatie en verandering vormt de basis voor draagkracht. Dit begint bij een gezonde discussie. Deze workshop geeft geen antwoorden maar zet aan tot de discussie. Een inspirerende sessie voor organisaties die voorzien dat robots en nieuwe technologie binnen hun werkveld relevanter gaan worden

De exacte doelstelling en invulling van de workshop bepalen we graag in overleg met u.

Impressie video over workshops