Workshop robots in de zorg

Onderwerpen tijdens de workshop robots in de zorg zijn de inzetbaarheid van robots, domotica en quantify self technologie in zorg en welzijn. We behandelen de impact van deze technologieën als het gaat om zaken als zelfredzaamheid, eenzaamheid, veiligheid en activering.

Blik op de toekomst

Technologie en robots gaan een belangrijke rol spelen in zorg en welzijn. Maar wat betekent dat voor mensen, organisaties en de maatschappij? Welke robots zijn er nu al en wat mogen we verwachten in de toekomst. Wat betekent dat voor uw organisatie en uw medewerkers en wat vinden uw cliënten en bewoners hiervan?

Robot ervaren

Inzet aan onze kant is dat wij tijdens een workshop altijd een robot meenemen zodat uw medewerkers of relaties een robot in werkelijkheid kunnen ervaren. Het soort robot is mede afhankelijk van het thema en beschikbaarheid.

Voor wie

De workshop “robots in de zorg” is gericht op organisaties die te maken hebben met zorg en welzijn en die verwachten dat robotisering en nieuwe technologie impact zal hebben op de beleving van klanten, de dienstverlening en de mogelijkheden van de organisatie in de toekomst. Deze sessie biedt informatie en inspiratie voor met name zorgverleners, gemeente afdelingen (welzijn), zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

De exacte doelstelling en invulling van de workshop bepalen we graag in overleg met u.

Impressie workshop over robots